ZTE

Informace o zkratce 'ZTE'

Význam
zásobování tepelnou energií
Popis
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky ZTE byla provedena: 7.7.2019
Význam:
zásobování tepelnou energií
Popis:
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky ZTE byla provedena: 7.7.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'

MD MJ MK NP O
Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'
čp
čs
dPP
EPS
GZS
hv
IS
KU
LPF
MD
MJ
MK
NP
O
OP
ORL
PC
POV
PP
RIP
S
SD
SDK
SP
SR
TDI
TV
TZB
ÚK
ÚP
VR
VS
zov
ZP
ZS
ZTI
ZU