a.s.

Informace o zkratce 'a.s.'

Obor
Význam
akciová společnost
Popis
Druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z podílů, ale z akcií tento podíl představující. Vlastníci akcií mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.
Jazyk
nezvolen
Zkratku a.s. najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky a.s. byla provedena: 21.5.2019
Obor:
Význam:
akciová společnost
Popis:
Druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z podílů, ale z akcií tento podíl představující. Vlastníci akcií mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.
Jazyk:
nezvolen
Zkratku a.s. najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky a.s. byla provedena: 21.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ekonomie'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ekonomie'
AD
AS
BC
CC
CD
CEO
CO
cs
ČP
EPS
FA
FY
GO
HR
IA
IS
KS
LP
MJ
MU
NA
nc
OP
PA
PC
PE
PI
PM
PO
pp
PS
QA
SI
SP
SPP
VHJ
VZ
ZPS
ZS