o.p.s.

Informace o zkratce 'o.p.s.'

Obor
Význam
Obecně prospěšná společnost
Popis

Obecně prospešná společnost je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, ale musí se řídit mnoha
specifickými ustanoveními zákona o obecně prospešných spol

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky o.p.s. byla provedena: 18.5.2012
Obor:
Význam:
Obecně prospěšná společnost
Popis:

Obecně prospešná společnost je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, ale musí se řídit mnoha
specifickými ustanoveními zákona o obecně prospešných spol

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky o.p.s. byla provedena: 18.5.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Organizace'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Organizace'
AC
AI
AU
Bm
BVV
CC
CEE
CIA
ČP
dA
DOC
DP
EA
EMS
fa
fy
IS
ISO
MA
MD
OS
OSN
PP
PR
PS
SE
SP
ÚK
VIS