Největší databáze zkratek. Aktuální počet zařazených zkratek: 13 511.

Detail zkratky o.p.s.

o.p.s.

Obor:

Organizace

Význam: Obecně prospěšná společnost
Popis:

Obecně prospešná společnost je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, ale musí se řídit mnoha
specifickými ustanoveními zákona o obecně prospešných společnostech. Společnost poskytuje obecně
prospešné služby a k tomuto obecně prospešnému cíli využívá svůj hospodárský výsledek (zisk) z
doplňkových činností. Obecně prospešná společnost se liší od obchodní společnosti zejména tím, že je u ní
vyloučen soukromý zisk. Společnost je povinna dosažený zisk investovat do obecne prospešných služeb.
Zakladatelé nemají žádný nárok na podíl na zisku spolecnosti. Obecne prospešná spolecnost je plne
odpovedna sama za sebe, není podrízena svým zakladatelum, kterí mají možnost svuj vliv prosazovat pouze
zprostředkovaně přes správní a dozorčí radu. Zakladatelé rovnež nemají žádná práva k majetku společnosti
a to ani při její likvidaci.

Jazyk: čeština

• Tato zkratka je pouze v kategorii Organizace

• Zkratka o.p.s. byla za posledních 30 dní hledána: 0 krát

• Poslední změna zkratky o.p.s. byla provedena: 18.05.2012

Nejhledanější zkratky z oboru Organizace

Partneři projektu:

překlady, tlumočení MBA Studium v Praze Online studium MBA

Databáze zkratek je pravidelně aktualizována na základě návrhů uživatelů.
Provozovatel neručí za správnost významů všech zkratek v databázi.