ozko

Informace o zkratce 'ozko'

Obor
Význam
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Popis
OZKO jsou území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku M
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky ozko byla provedena: 26.1.2019
Obor:
Význam:
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Popis:
OZKO jsou území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku M
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky ozko byla provedena: 26.1.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS