rspca

Informace o zkratce 'rspca'

Obor
Význam
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Popis
Královská společnost pro prevenci krutého zacházení se zvířaty.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky rspca byla provedena: 25.3.2006
Obor:
Význam:
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Popis:
Královská společnost pro prevenci krutého zacházení se zvířaty.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky rspca byla provedena: 25.3.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS