úses

Informace o zkratce 'úses'

Obor
Význam
územní systém ekologické stability
Popis
Jedná se o územní systém ekologické stability, což je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky úses byla provedena: 26.1.2019
Obor:
Význam:
územní systém ekologické stability
Popis:
Jedná se o územní systém ekologické stability, což je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky úses byla provedena: 26.1.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS