v.v.i.

Informace o zkratce 'v.v.i.'

Obor
Význam
veřejná výzkumná instituce
Popis
Je veřejnou výzkumnou institucí, právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky v.v.i. byla provedena: 19.5.2019
Obor:
Význam:
veřejná výzkumná instituce
Popis:
Je veřejnou výzkumnou institucí, právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky v.v.i. byla provedena: 19.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS