zkpp

Informace o zkratce 'zkpp'

Význam
zesílená konstrukce pražcového podloží
Popis

Zesílená konstrukce pražcového podloží přechodové oblasti.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky zkpp byla provedena: 18.9.2013
Význam:
zesílená konstrukce pražcového podloží
Popis:

Zesílená konstrukce pražcového podloží přechodové oblasti.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky zkpp byla provedena: 18.9.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'

MD MJ MK NP O
Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'
čp
čs
dPP
EPS
GZS
hv
IS
KU
LPF
MD
MJ
MK
NP
O
OP
ORL
PC
POV
PP
RIP
S
SD
SDK
SP
SR
TDI
TV
TZB
ÚK
ÚP
VR
VS
zov
ZP
ZS
ZTI
ZU