zsm

Informace o zkratce 'zsm'

Význam
znaků s mezerami
Popis

Jednotka udávající rozsah textu - např. normostrana = 1800 zsm.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky zsm byla provedena: 22.7.2014
Význam:
znaků s mezerami
Popis:

Jednotka udávající rozsah textu - např. normostrana = 1800 zsm.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky zsm byla provedena: 22.7.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Měrné jednotky'

nl Nm P PB PL
Nejhledanější zkratky z kategorie 'Měrné jednotky'
BFT
bm
BTU
dwt
ha
HP
HTS
KL
km
kph
kpm
kW
la
lbs
ldm
ltr
mph
nl
Nm
P
PB
PL
PPB
ppt
PSI
SCF
SHU
SPP
TEU
tex
toe
tsp
U
UOM
zsm