CHOPAV

Informace o zkratce 'CHOPAV'

Obor
Význam
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Popis
V oblasti je omezení pro odběr vody, zákaz vypouštění nečištěných odpadních vod, zpřísněný režim hospodaření s TKO, zpřísněný režim pro dopravu ropných produktů
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky CHOPAV byla provedena: 23.10.2016
Obor:
Význam:
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Popis:
V oblasti je omezení pro odběr vody, zákaz vypouštění nečištěných odpadních vod, zpřísněný režim hospodaření s TKO, zpřísněný režim pro dopravu ropných produktů
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky CHOPAV byla provedena: 23.10.2016