POPs

Informace o zkratce 'POPs'

Obor
Význam
perzistentní organické látky
Popis

Anglicky "Persistent Organic Pollutants" --- látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, jako jsou např. různé dioxiny, aldrin, DDT či polychlorované bifenyly. [Wikipedie]

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky POPs byla provedena: 5.2.2015
Obor:
Význam:
perzistentní organické látky
Popis:

Anglicky "Persistent Organic Pollutants" --- látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, jako jsou např. různé dioxiny, aldrin, DDT či polychlorované bifenyly. [Wikipedie]

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky POPs byla provedena: 5.2.2015