2b||!2b

Informace o zkratce '2b||!2b'

Význam
to be or not to be
Popis
být či nebýt
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky 2b||!2b byla provedena: 21.2.2009
Význam:
to be or not to be
Popis:
být či nebýt
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky 2b||!2b byla provedena: 21.2.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf