wtf

Informace o zkratce 'wtf'

Význam
What The Fuck??
Popis

Slušný překlad : Co to sakra má být?! nebo také Ale co. O nic nejde. Bože to je trapný.

Co to kur*a ? 

kur*a co to je

welcome to facebook

Wow, to je fantastické

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky wtf byla provedena: 16.9.2019
Význam:
What The Fuck??
Popis:

Slušný překlad : Co to sakra má být?! nebo také Ale co. O nic nejde. Bože to je trapný.

Co to kur*a ? 

kur*a co to je

welcome to facebook

Wow, to je fantastické

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky wtf byla provedena: 16.9.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf