ok

Informace o zkratce 'ok'

Význam
ola kala
Popis
dobře
Jazyk
ostatní
Zkratku ok najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ok byla provedena: 13.11.2019
Význam:
ola kala
Popis:
dobře
Jazyk:
ostatní
Zkratku ok najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ok byla provedena: 13.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf