ND

Informace o zkratce 'ND'

Význam
Nice Dreams
Popis

Překlad: Pěkné sny

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky ND byla provedena: 11.6.2016
Význam:
Nice Dreams
Popis:

Překlad: Pěkné sny

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky ND byla provedena: 11.6.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf