IMHO

Informace o zkratce 'IMHO'

Význam
In My Humble Opinion
Popis
Překlad: Dle mého skromného mínění,
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 28.8.2023
Význam:
In My Humble Opinion
Popis:
Překlad: Dle mého skromného mínění,
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 28.8.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf