DNS

Informace o zkratce 'DNS'

Význam
Do not Stand of me
Popis

Nestojí o mě.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky DNS byla provedena: 27.1.2017
Význam:
Do not Stand of me
Popis:

Nestojí o mě.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky DNS byla provedena: 27.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf