lol

Informace o zkratce 'lol'

Význam
Laughing out loud, lots of laugh
Popis
Hlasitě se směji
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky lol byla provedena: 15.7.2019
Význam:
Laughing out loud, lots of laugh
Popis:
Hlasitě se směji
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky lol byla provedena: 15.7.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf