ASAP

Informace o zkratce 'ASAP'

Význam
as soon as possible
Popis
Co nejdříve, jak je to možné.
Jazyk
angličtina
Zkratku ASAP najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ASAP byla provedena: 7.3.2021
Význam:
as soon as possible
Popis:
Co nejdříve, jak je to možné.
Jazyk:
angličtina
Zkratku ASAP najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ASAP byla provedena: 7.3.2021

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf