OP

Informace o zkratce 'OP'

Význam
One Person
Popis

Jedna osoba

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky OP byla provedena: 14.4.2019
Význam:
One Person
Popis:

Jedna osoba

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky OP byla provedena: 14.4.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf