PPP

Informace o zkratce 'PPP'

Význam
Pravidelný pondělní přenos
Popis
Sterakdaryho pravidelný pondělní přenos
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky PPP byla provedena: 6.12.2020
Význam:
Pravidelný pondělní přenos
Popis:
Sterakdaryho pravidelný pondělní přenos
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky PPP byla provedena: 6.12.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf