CD

Informace o zkratce 'CD'

Význam
Cool down
Popis
schladit se, v běžné řeči také uklidnit se.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky CD byla provedena: 12.2.2023
Význam:
Cool down
Popis:
schladit se, v běžné řeči také uklidnit se.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky CD byla provedena: 12.2.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf