RIP

Informace o zkratce 'RIP'

Význam
Rest In Peace
Popis
cz překlad: Odpočívej v pokoji.
Jazyk
angličtina
Zkratku RIP najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky RIP byla provedena: 8.12.2022
Význam:
Rest In Peace
Popis:
cz překlad: Odpočívej v pokoji.
Jazyk:
angličtina
Zkratku RIP najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky RIP byla provedena: 8.12.2022

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf