brb

Informace o zkratce 'brb'

Význam
Be Right Back
Popis

Be Right Back - Jsem hned zpět, hned se vrátím.

nebo hovorově - Break for Bathroom - doslova pauza na toaletu - význam stejný jako Be Right Back.

Jazyk
nezvolen
Zkratku brb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky brb byla provedena: 28.6.2019
Význam:
Be Right Back
Popis:

Be Right Back - Jsem hned zpět, hned se vrátím.

nebo hovorově - Break for Bathroom - doslova pauza na toaletu - význam stejný jako Be Right Back.

Jazyk:
nezvolen
Zkratku brb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky brb byla provedena: 28.6.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf