brb

Informace o zkratce 'brb'

Význam
Be Right Back
Popis

Be Right Back - Jsem hned zpět, hned se vrátím.

nebo hovorově - Break for Bathroom - doslova pauza na toaletu - význam stejný jako Be Right Back.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky brb byla provedena: 28.6.2019
Význam:
Be Right Back
Popis:

Be Right Back - Jsem hned zpět, hned se vrátím.

nebo hovorově - Break for Bathroom - doslova pauza na toaletu - význam stejný jako Be Right Back.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky brb byla provedena: 28.6.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf