dr

Informace o zkratce 'dr'

Význam
didn't read
Popis

 nečetl jsem

Jazyk
angličtina
Zkratku dr najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky dr byla provedena: 2.4.2010
Význam:
didn't read
Popis:

 nečetl jsem

Jazyk:
angličtina
Zkratku dr najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky dr byla provedena: 2.4.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf