Ibff

Informace o zkratce 'Ibff'

Význam
Important best friend forever
Popis
Důležitý nejlepší přítel navždy.
Jazyk
angličtina
Zkratku Ibff najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky Ibff byla provedena: 12.11.2019
Význam:
Important best friend forever
Popis:
Důležitý nejlepší přítel navždy.
Jazyk:
angličtina
Zkratku Ibff najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky Ibff byla provedena: 12.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf