Tpc

Informace o zkratce 'Tpc'

Význam
Typical
Popis
Něco je typické
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky Tpc byla provedena: 29.5.2023
Význam:
Typical
Popis:
Něco je typické
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky Tpc byla provedena: 29.5.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf