awk

Informace o zkratce 'awk'

Význam
away from keyboard
Popis

 Odcházím od klávesnice (od počítače).

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky awk byla provedena: 1.11.2018
Význam:
away from keyboard
Popis:

 Odcházím od klávesnice (od počítače).

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky awk byla provedena: 1.11.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf