1337

Informace o zkratce '1337'

Význam
leet
Popis

leet / elita

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky 1337 byla provedena: 20.5.2017
Význam:
leet
Popis:

leet / elita

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky 1337 byla provedena: 20.5.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf