1337

Informace o zkratce '1337'

Význam
leet
Popis

leet / elita

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky 1337 byla provedena: 20.5.2017
Význam:
leet
Popis:

leet / elita

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky 1337 byla provedena: 20.5.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf