2

Informace o zkratce '2'

Význam
To/Too
Popis
K/Také
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky 2 byla provedena: 15.12.2015
Význam:
To/Too
Popis:
K/Také
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky 2 byla provedena: 15.12.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf