2DAY

Informace o zkratce '2DAY'

Význam
today
Popis
2=two=/tu:/ +DAY
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky 2DAY byla provedena: 15.10.2018
Význam:
today
Popis:
2=two=/tu:/ +DAY
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky 2DAY byla provedena: 15.10.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf