32P

Informace o zkratce '32P'

Význam
Free To Play
Popis

Free To Play-Volný k hraní...hrajte zdarma.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky 32P byla provedena: 19.4.2018
Význam:
Free To Play
Popis:

Free To Play-Volný k hraní...hrajte zdarma.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky 32P byla provedena: 19.4.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf