4yeo

Informace o zkratce '4yeo'

Význam
for your eyes only
Popis

Jen pro tvé oči.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky 4yeo byla provedena: 27.12.2016
Význam:
for your eyes only
Popis:

Jen pro tvé oči.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky 4yeo byla provedena: 27.12.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf