4yeo

Informace o zkratce '4yeo'

Význam
for your eyes only
Popis

Jen pro tvé oči.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky 4yeo byla provedena: 27.12.2016
Význam:
for your eyes only
Popis:

Jen pro tvé oči.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky 4yeo byla provedena: 27.12.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf