AAMOF

Informace o zkratce 'AAMOF'

Význam
As A Matter Of Fact
Popis

Vlastně, jako ve skutečnosti.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AAMOF byla provedena: 12.1.2017
Význam:
As A Matter Of Fact
Popis:

Vlastně, jako ve skutečnosti.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AAMOF byla provedena: 12.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf