AAMOF

Informace o zkratce 'AAMOF'

Význam
As A Matter Of Fact
Popis

Vlastně, jako ve skutečnosti.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AAMOF byla provedena: 12.1.2017
Význam:
As A Matter Of Fact
Popis:

Vlastně, jako ve skutečnosti.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AAMOF byla provedena: 12.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf