AFAIK

Informace o zkratce 'AFAIK'

Význam
As Far As I Know
Popis
pokud vím; podle mých dostupných informací; pokud je mi známo
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AFAIK byla provedena: 15.11.2022
Význam:
As Far As I Know
Popis:
pokud vím; podle mých dostupných informací; pokud je mi známo
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AFAIK byla provedena: 15.11.2022

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf