AFK

Informace o zkratce 'AFK'

Význam
Away From the Keyboard
Popis

Nejsem přítomen (doslova: vzdálen od klávesnice).

Jazyk
nezvolen
Zkratku AFK najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky AFK byla provedena: 28.5.2019
Význam:
Away From the Keyboard
Popis:

Nejsem přítomen (doslova: vzdálen od klávesnice).

Jazyk:
nezvolen
Zkratku AFK najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky AFK byla provedena: 28.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf