AFK

Informace o zkratce 'AFK'

Význam
Away From the Keyboard
Popis
Nejsem přítomen (doslova: vzdálen od klávesnice).
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AFK byla provedena: 18.8.2020
Význam:
Away From the Keyboard
Popis:
Nejsem přítomen (doslova: vzdálen od klávesnice).
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AFK byla provedena: 18.8.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf