AFKM

Informace o zkratce 'AFKM'

Význam
Are you fucking kidding me
Popis

děláš si ze mě ku*va srandu

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AFKM byla provedena: 22.10.2015
Význam:
Are you fucking kidding me
Popis:

děláš si ze mě ku*va srandu

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AFKM byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf