AFKM

Informace o zkratce 'AFKM'

Význam
Are you fucking kidding me
Popis

děláš si ze mě ku*va srandu

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AFKM byla provedena: 22.10.2015
Význam:
Are you fucking kidding me
Popis:

děláš si ze mě ku*va srandu

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AFKM byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf