AFW

Informace o zkratce 'AFW'

Význam
Away From the Wheel
Popis

Něco podobné jako AFK, akorát že toto se používá např. při závodních hrách a znamená :   Pryč od volantu (Away From the Wheel)

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AFW byla provedena: 23.1.2017
Význam:
Away From the Wheel
Popis:

Něco podobné jako AFK, akorát že toto se používá např. při závodních hrách a znamená :   Pryč od volantu (Away From the Wheel)

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AFW byla provedena: 23.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf