AFW

Informace o zkratce 'AFW'

Význam
Away From the Wheel
Popis

Něco podobné jako AFK, akorát že toto se používá např. při závodních hrách a znamená :   Pryč od volantu (Away From the Wheel)

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky AFW byla provedena: 23.1.2017
Význam:
Away From the Wheel
Popis:

Něco podobné jako AFK, akorát že toto se používá např. při závodních hrách a znamená :   Pryč od volantu (Away From the Wheel)

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky AFW byla provedena: 23.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf