ASFO

Informace o zkratce 'ASFO'

Význam
Age Sex Fursona Orientation
Popis
Využívá se spíše při chatování ve Furry komunitě.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ASFO byla provedena: 18.8.2019
Význam:
Age Sex Fursona Orientation
Popis:
Využívá se spíše při chatování ve Furry komunitě.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ASFO byla provedena: 18.8.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf