ATYS

Informace o zkratce 'ATYS'

Význam
Anything You Say
Popis
cokoliv říkáš
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ATYS byla provedena: 24.2.2019
Význam:
Anything You Say
Popis:
cokoliv říkáš
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ATYS byla provedena: 24.2.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf