BCNU

Informace o zkratce 'BCNU'

Význam
Be Seeing You
Popis
Nashledanou
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky BCNU byla provedena: 22.10.2015
Význam:
Be Seeing You
Popis:
Nashledanou
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky BCNU byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf