BFU

Informace o zkratce 'BFU'

Význam
Bloody Fucking User
Popis
V češtině se vykládá jako zkratka Běžný Franta Uživatel nebo také Blbý Franta Uživatel. Fiktivní anglický překlad je podstatně nezdvořilejší a má také hanlivější význam. Viz http://www.root.cz/clanky/po-stopach-bfu/
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky BFU byla provedena: 1.1.2017
Význam:
Bloody Fucking User
Popis:
V češtině se vykládá jako zkratka Běžný Franta Uživatel nebo také Blbý Franta Uživatel. Fiktivní anglický překlad je podstatně nezdvořilejší a má také hanlivější význam. Viz http://www.root.cz/clanky/po-stopach-bfu/
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky BFU byla provedena: 1.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf