BFU

Informace o zkratce 'BFU'

Význam
Bloody Fucking User
Popis
V češtině se vykládá jako zkratka Běžný Franta Uživatel nebo také Blbý Franta Uživatel. Fiktivní anglický překlad je podstatně nezdvořilejší a má také hanlivější význam. Viz http://www.root.cz/clanky/po-stopach-bfu/
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky BFU byla provedena: 1.1.2017
Význam:
Bloody Fucking User
Popis:
V češtině se vykládá jako zkratka Běžný Franta Uživatel nebo také Blbý Franta Uživatel. Fiktivní anglický překlad je podstatně nezdvořilejší a má také hanlivější význam. Viz http://www.root.cz/clanky/po-stopach-bfu/
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky BFU byla provedena: 1.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf