BYS

Informace o zkratce 'BYS'

Význam
but you´re stupid
Popis

ty jsi ale blbej=but you're stupid.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky BYS byla provedena: 11.3.2010
Význam:
but you´re stupid
Popis:

ty jsi ale blbej=but you're stupid.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky BYS byla provedena: 11.3.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf