CDP

Informace o zkratce 'CDP'

Význam
Calm down people
Popis
Uklidněte se lidi
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky CDP byla provedena: 27.4.2021
Význam:
Calm down people
Popis:
Uklidněte se lidi
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky CDP byla provedena: 27.4.2021

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf