DDT

Informace o zkratce 'DDT'

Význam
Dodatek
Popis
Jazyk
nezvolen
Zkratku DDT najdete také v následujících kategoriích:
> Chemie
Poslední změna zkratky DDT byla provedena: 13.7.2009
Význam:
Dodatek
Popis:
Jazyk:
nezvolen
Zkratku DDT najdete také v následujících kategoriích:
> Chemie
Poslední změna zkratky DDT byla provedena: 13.7.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf