DFTBA

Informace o zkratce 'DFTBA'

Význam
Don´t forget to be awesome
Popis
(nezapomeň být úžasný) Dávání díky kamarádovi. Může být použito i k loučení.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky DFTBA byla provedena: 12.5.2015
Význam:
Don´t forget to be awesome
Popis:
(nezapomeň být úžasný) Dávání díky kamarádovi. Může být použito i k loučení.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky DFTBA byla provedena: 12.5.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf