DFTBA

Informace o zkratce 'DFTBA'

Význam
Don´t forget to be awesome
Popis
(nezapomeň být úžasný) Dávání díky kamarádovi. Může být použito i k loučení.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky DFTBA byla provedena: 12.5.2015
Význam:
Don´t forget to be awesome
Popis:
(nezapomeň být úžasný) Dávání díky kamarádovi. Může být použito i k loučení.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky DFTBA byla provedena: 12.5.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf