DFTS

Informace o zkratce 'DFTS'

Význam
Don´t forget to smile :)
Popis

PŘEKLAD : Nezapomínej na úsměv!

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky DFTS byla provedena: 22.10.2015
Význam:
Don´t forget to smile :)
Popis:

PŘEKLAD : Nezapomínej na úsměv!

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky DFTS byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf