DMSS

Informace o zkratce 'DMSS'

Význam
Dle mého skromného soudu
Popis
NULL
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky DMSS byla provedena: 21.10.2015
Význam:
Dle mého skromného soudu
Popis:
NULL
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky DMSS byla provedena: 21.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf