DSZMP

Informace o zkratce 'DSZMP'

Význam
Děláš si ze mě prd**l?
Popis

Použvá s často při naštvanosti u českých her ..

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky DSZMP byla provedena: 2.1.2014
Význam:
Děláš si ze mě prd**l?
Popis:

Použvá s často při naštvanosti u českých her ..

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky DSZMP byla provedena: 2.1.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf