DWBH

Informace o zkratce 'DWBH'

Význam
Don´t worry be happy!
Popis
Neměj starosti, buď šťastný.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky DWBH byla provedena: 15.1.2006
Význam:
Don´t worry be happy!
Popis:
Neměj starosti, buď šťastný.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky DWBH byla provedena: 15.1.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf